Pumed Wythnos Ymarferion

Gan Steffan Gwynn

Ein hwythnos olaf o ymarfer, ac mae hi wedi bod yn wythnos go wahanol i’r rheiny ddaeth gynt. Lle buom yn eistedd o amgylch bwrdd rai wythnosau yn ôl yn ceisio cyrraedd at bopeth oedd gan y sgript i’w gynnig, ry’n ni nawr yn eistedd mewn tywyllwch, â thraciau sain a golau’n cael eu gosod yn eu lle’n ofalus, a’r actorion prin yn symud o’r llwyfan.

Mae’r sioe’n araf ymdebygu i’r hyn y bydd hi ar lwyfan yr wythnos nesaf felly, pan agorwn yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau. Mae cael gweld y sioe i gyfeiliant trac sain, cerddoriaeth, a than oleuadau yn ei chodi at ryw lefel gwahanol, yn fwy aruthrol. Roedd cael clywed cerddoriaeth ddirdynnol Dan Lawrence yn enwedig yn dod â’r ddrama’n fyw mewn modd cwbwl gwahanol i mi. Mae un pwynt yn aros yn y cof, sef ar ddiwedd yr ail act pan fo’r trac ffidil ddyrys yn parhau â gwewyr Doctor Wangel hyd at ddechrau’r drydedd act. Ces i’n rhyfeddu ganddo.

Does dim llawer ar ôl i’w ddweud yn fy mlog olaf – neu, yn hytrach, mae yna ormod i’w ddweud, ac alla’ i ddim a meddwl sut y baswn i’n dechrau rhoi trefn arno oll. Un peth sy’n teimlo’n addas i’w ddweud, yn yr wythnos pan fo Eastenders yn darlledu’n fyw pob nos, yw er gwaetha’r syniadau mawr sy’n cael eu trafod yn y ddrama, mae ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ yn sioe afaelgar iawn ar lefel ddynol. Mae hi fel opera sebon â blas Scandinafaidd iddi, ond â digon i feddwl amdano wedi’i daflu i’w chanol hi hefyd.

Un awgrym i orffen felly: yn hytrach na gwrando allan am guriad agoriadol Eastenders dros yr wythnosau nesaf, chwiliwch am donau ffidil hiraethus ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’, a dod i brofi adloniant cwbwl byw, mewn byd yr un mor ddirgel a dramatig ag Albert Square ei hunan.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s