Holi Glyn Pritchard

Yn debig iawn i ti a fi

Eleni mae Theatr Genedlaethol Cymru yn nodi 10 mlynedd ers y cynhyrchiad cyntaf, Yn Debyg Iawn i Ti a Fi. Fe gafon ni sgwrs gyda Glyn Pritchard oedd yn rhan o’r cynhyrchiad hwnnw, wedi iddo orffen taith Blodeuwedd eleni.

Beth yw eich atgof cyntaf chi o’r cwmni? 
“Dwi’n cofio troi fyny ar  y diwrnod cyntaf, a chael y teimlad mai hwn oedd y diwrnod cyntaf i bawb. Oedda’ ni mewn adeilad mawr ar lan y môr rhwla yn Llanelli. Oedd o fel  symud i dŷ newydd bron, a neb yn gwybod yn union lle oedd pethau yn cael eu cadw.
Ond unwaith i ni ddechrau ymarfer ges i’r teimlad fod pawb yn yr adeilad wedi mynd, ‘O, ia, dyna pam dan ni yma’.”

Sut deimlad oedd gweithio ar y cynhyrchiad cyntaf 10 mlynedd yn nol?
“Dwi’n cofio deffro’r bore cyntaf yn Llanelli, a meddwl i fi fy hun… “Be ddiawl ti’n neud!? Wyt ti mewn lle diarth, yn mynd i weithio efo cwmni newydd, efo pobol ti erioed wedi cwrdd, yn chwarae dyn cymhleth efo salwch meddwl a ti erioed wedi actio ar y llwyfan yn yr Iaith Gymraeg o’r blaen. Ydi o rhy hwyr i neidio yn y car a dreifio nôl i Lundain?”
Ond wrth gwrs, ar ôl cyrradd a chwrdd â Bryn Fôn, Gweno Hodgkins a Siw Huws a dechrau ar y gwaith efo Cefin Roberts fe ddiflanodd y pryderon.

Sut ydych chi yn gweld y byd theatr wedi newid mewn 10 mlynedd?
Dwi’n meddwl mai’r newid mwyaf yw bod cwmnïau rŵan yn symud allan o theatrau ac edrych am lefydd mwy diddorol. Mae Cwmnïau bach wedi gwneud hyn ers talwm, weithia allan o raid. Ond rŵan mae cwmnïa mawr wedi dilyn.
O safbwynt theatr yng Nghymru, a ma rhaid cofio, dwi’n edrych ar hwn fel un sydd wedi byw yn Lloegr am 30 mlynedd…  I fi, mae yna ryw deimlad o, ‘dyfu fyny’. Er enghraifft, fysa Llwyth wedi bod yn bosibilrwydd ar lwyfan mawr deg mlynedd yn ôl?

Ers faint o flynyddoedd ydych chi yn actio?
Dwi wedi bod yn actio ers 1986. Oedd rhaid cael cerdyn Equity cyn gweithio bryd hynny. A ges i gerdyn gan Regents Park Open Air Theatre, yn chwarae’r cymeriad, ‘Flute’ yn ‘Midsummer Night’s Dream’.

Eich hoff beth am actio llwyfan?
Fy hoff beth am actio Llwyfan yw’r paratoi. Yr ymarfer, cael amser i ddatblygu, i ddarganfod. A hefyd y cyfeillgarwch sydd yn tyfu rhwng actorion sydd yn rhannu achos cyffredinol.

Eich cas beth am actio llwyfan?
Mynd i’r holl drafferth o greu cynhyrchiad a neb yn troi fyny!

Eich hoff bryd bwyd?
Cinio Sul. Neu’r brecwast yng ngwely ddaru George, fy mab pan oedd o yn chwe blwydd oed, Paratoi i mi. Na’i byth anghofio hwnna.

_DSC5427

Advertisements