Adolygiad da #DyledEileen gan @mwnai (Rachel o @Young_Critics)…

mwnai

dyled-eileen

Mae enw Eileen Beasley, heb os, yn un adnabyddus ymysg y Cymry Cymraeg, a hynny, yn bennaf, oherwydd ei hymdrech i sicrhau bil treth ddwyieithog yn ystod 50au’r ganrif ddiwethaf yn ardal Llanelli. Aberth o bwys mawr yn hanes brwydr yr iaith oedd ei phenderfyniad i wrthod talu’r arian dyledus tan i’r ffurflen gael ei chyfieithu, a hanes ei brwydr hir a llafurus sydd dan sylw yng nghynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru, Dyled Eileen.

Tri phrif gymeriad a geir ynddi a heb os, rhaid canmol perfformiad egnïol bob un ohonynt, yn ogystal â rhyngweithio’r tri â’i gilydd trwy gydol y ddrama. Rhian Morgan sy’n chwarae rhan yr Eileen oedrannus sy’n edrych yn ôl ar ei bywyd, weithiau’n crwydro’n mud o amgylch y set ac adegau eraill yn cyfarch y gynulleidfa neu yn sgwrsio  â’i ffurf iau a chwaraeir gan Caryl Morgan, a Ceri Murphy sy’n chwarae rhan y Trefor ifainc…

View original post 536 yn rhagor o eiriau

Advertisements

Adolygiad Dyled Eileen gan Lowri Haf Cooke… diolch Lowri!
@lowrihafcooke / #dyledeileen

Lowri Haf Cooke

Dyled Eileen

Katharine Hepburn a Spencer Tracy, Richard Burton ac Elizabeth Taylor, Humphrey Bogart a Lauren Bacall; tair rhamant fawr o’r Ugeinfed Ganrif a hudodd gynulleidfaoedd di-ri.

Feddyliais i ddim, wrth deithio i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe, y profwn i ramant fawr i gystadlu ag un o’r rhain, ond diolch i gynhyrchiad diweddara y Theatr Genedlaethol, gallwn ychwanegu enwau Trefor ac Eileen Beasley i’r restr fawreddog honno.

Yn wir, rhaid cyfadde, gyda theitl fel Dyled Eileen, mai disgwyl gweld sioe-un-ddynes a wnes dan ofal fy hoff actores Gymraeg

A minnau wedi mwynhau perfformiadau unigol diweddar Helen Griffin yn Who’s Afraid of Rachel Roberts a phortread Richard Elfyn o David Lloyd George yn The Wizard, The Goat and The Man Who Won The War, edrychais ymlaen at wers hanes go werthfawr yng nghwmni Rhian Morgan.

Nid dyna a gafwyd- ddim yn union ta beth, er fod yr actores o Dreforys yn bresenoldeb cyson ar hyd y cynhyrchiad. Yn gwmni iddi hi ar lwyfan y mae…

View original post 726 yn rhagor o eiriau